Διοίκηση

Η Εταιρεία σήμερα αποτελείται από περίπου 50 μέλη μεταξύ των οποίων διδάσκοντες ή μελετητές της φιλοσοφίας, αρχιτέκτονες, μουσικοί, εικαστικοί

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (με βάση το αναθεωρημένο καταστατικό το προσεχές συμβούλιο θα είναι επταμελές με δύο αναπληρωματικά μέλη) με τριετή θητεία, το οποίο εκλέγεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2017 – 2020)

  • Αικατερίνη Δημητσάντου-Κρεμέζη (Πρόεδρος), αρχιτέκτων, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
  • Ηλίας Κωνσταντόπουλος (Αντιπρόεδρος), αρχιτέκτων, καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη (Γεν. Γραμματεύς 2017-2018), αρχιτέκτων, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
  • Ελένη Τάτλα (Γεν. Γραμματεύς, 2018-), καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Σχεδιασμού του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Αγνή Περιστεράκη (Ταμίας 2017-2018), αρχαιολόγος
  • Βασιλική Πετρίδου (Ταμίας, 2018-), αρχιτέκτων, καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Γεωργία Αποστολοπούλου (Μέλος), ομότιμη καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Νίκη-Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη (Μέλος), αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Παναγιώτα (Γιούλη) Ράπτη (Μέλος), επίκουρη καθηγήτρια Φιλοσοφίας- Αισθητικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
  • Αθηνά Μιράσγεζη (2018-), διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών